Last edited by Samugor
Wednesday, April 22, 2020 | History

2 edition of pum mlynedd cyntaf found in the catalog.

pum mlynedd cyntaf

Welsh Development Agency.

pum mlynedd cyntaf

I Ionawr 1976 tan 31 Mawrth 1981

by Welsh Development Agency.

 • 267 Want to read
 • 25 Currently reading

Published by Awdurdod Datblygu Cymru in Pontypridd (Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 5UT) .
Written in English

  Subjects:
 • Welsh Development Agency -- History.

 • Edition Notes

  Also available in English as The first five years.

  StatementAwdurdod Datblygu Cymru.
  The Physical Object
  Pagination24p. :
  Number of Pages24
  ID Numbers
  Open LibraryOL15337124M
  ISBN 100950340669

  Pum mlynedd yn nol, dathlodd Mrs Morris a finnau ‘VE Day’ 70 mlynedd bach yn wahanol i chi, roedden ni yn yr ysgol, gyda phlant blwyddyn 5 a 6 a gwisgon ni ddillad, dysgon ni am fywydau pobl a bwyton ni fwyd o’r cyfnod am yr wythnos gyfan. Treuliodd y pum mlynedd ar hugain diweddaf yn Chicago, ag eithrio tymor byr yn Columbus, Ohio. Gwasanaethai er's blynyddau gyda theulu cyfoethog o'r enw Noyes. Yr oedd yn aelod di- lychwin yn eglwys Hebron, a syniai yn uchel a siaradai yn barchus am eilhan- wyl weinidog, Dr. Jones. I was so bored today you would not believe what I ended up doing! No, seriously, you would not believe it! Or, if you know me, you probably would. Three times today I have been approached by scammers trying to get my personal information. The first time they texted me I was rather leery, but Continue reading I was bored so you would not believe what I did!


Share this book
You might also like
Residential environment and the future

Residential environment and the future

Fiberglas bibliography

Fiberglas bibliography

Cariboo trail.

Cariboo trail.

Teaching contemporary mathematics in the elementary school

Teaching contemporary mathematics in the elementary school

Classical hydrodynamics on the sphere: gas giant phenomenology and novel numerical methodology.

Classical hydrodynamics on the sphere: gas giant phenomenology and novel numerical methodology.

KOBAYASHI METALS LTD.

KOBAYASHI METALS LTD.

Hamlyn encyclopedia of space

Hamlyn encyclopedia of space

Commentaries on the modern law of municipal corporations, including public corporations and political and governmental corporations of every class

Commentaries on the modern law of municipal corporations, including public corporations and political and governmental corporations of every class

Classic hauliers.

Classic hauliers.

effective clinical neurologist

effective clinical neurologist

Contemporary perspectives on the native peoples of Pampa, Patagonia, and Tierra del Fuego

Contemporary perspectives on the native peoples of Pampa, Patagonia, and Tierra del Fuego

101+ careers in gerontology

101+ careers in gerontology

California: Yuba-Sutter Counties

California: Yuba-Sutter Counties

Alain Robbe-Grillet

Alain Robbe-Grillet

Cat

Cat

Postgraduate awards.

Postgraduate awards.

magnolia tree

magnolia tree

Admit to murder

Admit to murder

The Levantine trade

The Levantine trade

pum mlynedd cyntaf by Welsh Development Agency. Download PDF EPUB FB2

Peter Howe is the author of Waggit's Tale, which was his first book for children. The second book in the series, Waggit Again, was published by Harper Collins on April 28th, and a third, Waggit Forever was published in the Spring pum mlynedd cyntaf book A fantasy called Warriors of the Black Shroud will appear at the beginning of C'mon Midffild - Stori Tim o Walis (Welsh Edition) on *FREE* shipping on qualifying offers.

Aeth bron i ugain mlynedd heibio er pan ddangoswyd yr olaf o gyfresi gwreiddiol C'mon Midffld ar S4C. Variation in form. There is some syntactically and phonologically triggered variation in the form of numerals.

There are, for example, masculine and feminine forms of the numbers "two" (dau and dwy), "three" (tri and tair) and "four" (pedwar and pedair), which must agree with the grammatical gender of the objects being numerals for "five", "six" and "hundred" (pump, chwech and cant.

Ar ôl bron i ddeunaw mlynedd o lywodraethu gan y Ceidwadwyr, daeth y newid mawr hir-ddisgwyliedig. Yng ngwanwyncafwyd etholiad cyffredinol yn y Deyrnas Unedig.

Roedd pum mlynedd wedi mynd heibio ers etholiad cyffredinolpan orchfygwyd y gwrth-ddatganolwr Neil Pum mlynedd cyntaf book gan olynydd Margaret Thatcher, John Edition: 1st.

Sefydlwyd Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin gan Kelvin Guy yn a chynhaliwyd ei ŵyl gyntaf yn yn Ngwesty Parc y Strade Llanelli, sydd wedi bod yn leoliad i'r ŵyl am y pum mlynedd diwethaf. Dros y blynyddoedd mae'r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth gyda chyflwyniadau, gwneuthurwyr ffilmiau sy'n mynychu a ffigurau cynulleidfa yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn.

BookTrust yn ystod pum mlynedd cyntaf eu plentyn, gan ddechrau â’r pecyn Dechrau Da Babi pan mae’r babi’n rhyw chwe mis oed. Mae llyfrau, canllawiau ac adnoddau’n cael eu darparu trwy gyfrwng ymarferwyr iechyd, llyfrgelloedd, ysgolion ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar.

Mae teuluoedd yn cael eu cefnogi â chyngor ac adnoddau i annog yr arfer. cy Roedd ganddo yn y pum mlynedd, y gwyliau cyntaf o'i drafferth llawn ond bywyd aflwyddiannus, rhoi ar lawer o fraster ac felly wedi dod yn wir yn drwm.

en Your POP# server claims to support TLS but negotiation was unsuccessful. The Record; Polisi Gwyddoniaeth. Science Policy. Julie Morgan: Beth mae’r Prif Weinidog yn ei wneud i ddatblygu polisi gwyddoniaeth yng Nghymru. OAQ(4)(FM) 1. Julie Morgan: What is the First Minister doing to develop science policy in Wales.

OAQ(4)(FM) The First Minister (Carwyn Jones): The Welsh Government’s new 'Science for Wales’ agenda sets out a comprehensive programme of.

bydd y gymhareb gwasanaethu dyled yn % ar ôl pum mlynedd ar ddiwedd tymor cyntaf y Senedd, ac nid ydym yn bwriadu i’r gwasanaeth dyled ar gyfer symiau dyledus gynyddu dros % dan raglen fuddsoddi treigl hir dymor.

National Infrastructure Investment. Y Blynyddoedd Cyntaf: Llawlyfr Cynhwysfawr i'r Pum Mlynedd Cyntaf o Fod yn Rhiant the UK o babies die before birth or shortly afterwards.

For the parents, the grief is hard to bear. In this book, parents who have lost a baby tell their stories. Nancy Kohner and Alix Henley have written a book which offers understanding of what. The Record; Y Llywydd: Fy nyletswydd athrist cyntaf yw coffáu ein diweddar gyd-Aelod Cynulliad Brynle Williams, a fu farw yn y tresi, mor anhymig yn 62 oed yn unig, ychydig cyn diwedd y trydyddgwahoddaf arweinydd yr wrthblaid, Paul Davies, i arwain teyrngedau.

The Presiding Officer: My first very sad duty is to commemorate our late former Assembly Member colleague Brynle. Fe wresogir yr eiddo gyda chyflenwad nwy a mae ffenestri gwydr dwbl drwy'r eiddo. Mae'r eiddo wedi'i foderneiddio'n sylweddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf ac mewn cyflwr rhagorol.

Mynnwch apwyntiad i weld yr eiddo yma heddiw. This is a rare opportunity to buy a three bedroom property in this popular area in the historic town of Caernarfon. Hanes. Cynhaliwyd y cyfrifiad cyntaf yn yr ardal a elwir yn y Derynas Unedig heddiw yn y 7g yn nhiriogaeth Dál Riata (a oedd yn cynnwys rhannau o'r Alban a Gogledd Iwerddon).Yr enw a roddwyd arni oedd "Traddodiad Dynion Alba" (Senchus fer n-Alban).Cymerodd Lloegr ei chyfrifiad cyntaf pan gysodwyd y Domesday Book ym ar gyfer trethu.

Dechreuwyd yr arfer o gymryd cyfrifiad yn y. The Assembly is now back in session, and the result of the secret ballot is as follows. All the 60 Members voted: Elin Jones, 34, Dafydd Elis-Tho and 1 abstention. I therefore declare, in accordance with Standing Orderthat Elin Jones is elected as Presiding Officer to the National Assembly for Wales, and I invite her to take the Chair.

Fe wnaeth Ludlow un newid ar ddechrau’r ail hanner, gan ddod â’r chwaraewr canol cae Josie Green ymlaen ar gyfer ei gêm gyntaf dros Gymru mewn pum mlynedd.

Yn fuan yn yr ail hanner, fe wnaeth Cymru ychwanegu at eu goliau, gyda Harding yn sgorio cic. Weinidog, gwyddom y bydd cynllun amgylcheddol 25 mlynedd yn Lloegr, ac mae'r Bil amgylchedd drafft yn cynnwys cynigion ar gyfer swyddfa diogelu'r amgylchedd, rhywbeth y byddai gan ddinasyddion, mae'n debyg, hawl i’w gael—ac efallai fod hyn yn cyfateb i'r Comisiwn yn dadlau achos y dinesydd, sef pam, wrth gwrs, fod y math hwnnw o fynediad.

Bydd y benthyciadau ar gyfer cyfnodau hir (e.e. 25 blynedd) ac rydym yn rhagweld y bydd y gymhareb gwasanaethu dyled yn % ar ôl pum mlynedd ar ddiwedd tymor cyntaf y Senedd, ac nid ydym yn.

Joe Mitchell: Creu’r geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg cyntaf / Creating the first Welsh-Irish dictionary Saturday October 6th, Monday July 1st, Mae Joe Mitchell wedi dysgu Cymraeg a Gwyddeleg, a thrwy ddymuniad i helpu defnyddiwr a dysgwyr o'r ddwy iaith mae e wedi gweithio am dros 20 mlynedd yn paratoi geiriadur unigryw- Cymraeg i Wyddeleg.

Yng nghanol y nofel rydym yn neidio ugain mlynedd ac yn ail afael yn y stori ar gychwyn yr Ail Ryfel Byd. Braf oedd clywed John Ogwen yn ei galw hi’n nofel 'hynod ddarllenadwy a gafaelgar'.

In the middle of the novel we jump twenty years and take up the story again at the onset of the Second World War. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae wedi troi at ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc. Cyhoeddwyd Darn Bach o Bapur am hanes y Beasleys ynyna Paent yn am yr arwisgo a'r ymgyrch beintio, ac i ddathlu canrif ers rhoi'r bleidlais i ferched, cyhoeddwyd Henriett y Syffrajet yn Cyhoeddir ei gwaith gan Y Lolfa a Gwasg Carreg Gwalch.

Mewn prosiect unigryw, bydd Chapter, mewn partneriaeth ag Art Fund, yn dychwelyd y gwaith i’w leoliad gwreiddiol bron i hanner can mlynedd ar ôl ei ddangos am y tro cyntaf.

All pages: 2. Powell hopes JD Welsh Cup success can take Aberystwyth to greater heights at godi Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers bod yn rhan ohono am y pum mlynedd Author: Daniel Bissett.

A happy ending for Carys and Dyfed in Priodas Pum Mil Priododd Carys a Dyfed o Bont-rug ger Caernarfon am y tro cyntaf yn ond fe wahanodd y ddau ar ôl rhyw bedair mlynedd a Author: Daniel Bissett.

Pum mlynedd ar hugain ar ôl darlith Lewis, byddai dyn ifanc di-nod, di-gymraeg yn dechrau gweithio mewn ffatri fach ar gyrion Yr Hendy yn Sir Caerfyrddin. Pe bai'r dyn wedi clywed am Saunders Lewis rhywbryd yn ei fywyd yr oedd wedi hen anghofio erbyn hynny; prin iawn oedd dylanwad y Gymraeg ar ei fywyd ac oedd yn sicr ei farn nid fe oedd yn.

Ydach chi'n cofio'ch diwrnod cyntaf, sut oeddech chi'n teimlo'n mynd yn ôl i'r gwaith ar ôl deg mlynedd. Oeddwn, ond dim yr un peth pan es i i Ackroyds.

On i'n nabod lot, nabod llawer iawn, jyst eu gwynebau nhw, fel petai. Ond buan iawn, yn dod i mewn i'r, wel, doedd o ddim yn glic na dim byd, ond i'r cymysgu. Na, oedd yn iawn, grêt. The book is designed to collate real experiences of people with diabetes and the tips that they offer about how they are coping with the condition.

Clearly, leading a healthy lifestyle is very important for someone with diabetes and, especially, avoiding smoking. Tag: CPD Cofnodion Adborth – Gweithio gyda’r Broses Adborth Cyfieithwyd gan Natalie Morgan Canolbwyntio ar Adborth Fe wnaeth ein Dirprwy Is-ganghellor (Addysg) Yr Athro Martin Stringer cyhoeddi Strategaeth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Bu’r arlunydd bywyd gwyllt, Kim Atkinson, yn byw ar yr ynys am saith mlynedd cyntaf ei hoes ac yna unwaith yn rhagor yn yr au a’r au. Mae ei gwaith wedi ei arddangos ar hyd a lled Cymru a Lloegr ac oherwydd ei henw da fel artist cafodd ei gwahodd i weithio mewn llawer rhan o’r byd gan gynnwys Awstralia a Gwlad Pwyl.

Cymherodd pum mlynedd i'w greu, ond wedi trafod helaeth gyda'r argraffwyr a'r cyhoeddwyr, cyhoeddwyd The Jolly Postman ym Enillodd nifer o wobrau, gan gynnwys Medal Kate Greenaway a Gwobr Kurt Maschler.

Gan weithio ar y cyd, crëond nifer o lyfrau poblogaidd ar gyfer plant, rhai, megis Peepo. a The Baby's Catalogue wedi eu hanelu at fabanod. Assembly – Memorial Chairs Eglwys y Santes Margaret Y Pentref, Bodelwyddan (Yr Eglwys Farmor) Awst 20 – Hydref 13 Gosodwaith a fydd yn teithio o amgylch Ynysoedd Prydain am bum mlynedd, yn coffáu’r rheini a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Rhifai ei chriw naw. Ar y dydd cyntaf o Ragfyr diweddaf rhifwyd y bobl yn yr Almaen, ac yn awr gwneir y ffigyTau yn hysbys. Cyfanrif y boblogaeth y,o ddynion, a 28, o ferched. Dengys hyn gynnydd o bedair miliwn mewn pum' mlynedd, y cynnydd mwyaf er's deng mlynedd ar hugain.

Gyda setliad ariannol pum mlynedd ddiogel, mae PLANED yn negodi adnoddau gan y llywodraeth ganolog, yr UE, yr awdurdod lleol, y loteri a ffrydiau ariannu eraill. Mae’r cyfyngu cynyddol ar wariant gan y cyngor ac agenda leoleiddio gynyddol yn rhoi cyfleoedd cyffrous i PLANED ddatblygu strategaethau newydd i gyflwyno rhaglenni yn Sir Benfro a.

Rhoi polisi rhent pum mlynedd ar waith o ymlaen, gan ddarparu sefydlogrwydd i denantiaid a landlordiaid; Adolygiad ariannol annibynnol o Drosglwyddiadau Gwirfoddol ar Raddfa Fawr Cymru wrth dderbyn Cyfrifon Gwaddoli a Refeniw Tai awdurdodau lleol sy'n derbyn y Lwfans Atgyweiriadau Mawr.

Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi’u prynu nhw gan neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â’r cyhoeddwr a’r awdur ar Twitter. The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children’s book at the start of every month as ‘Book of the Month’.

Build an Edible Garden Course Learn to create healthy soil and efficiently grow your own delicious veggies. Come and find out how to improve your soil, creating. The Record; Priorities as Counsel General. Blaenoriaethau fel Cwnsler Cyffredinol. Q1 The Leader of the Opposition (Nick Bourne): Will the Counsel General give an update on his priorities as Counsel General.

OAQ(3)(CGE) C1 Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei flaenoriaethau fel Cwnsler Cyffredinol. Prosiect pum mlynedd yw Datgloi Ein Treftadaeth Sain, sy’n cael ei arwain gan y Llyfrgell Brydeinig a’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Pwrpas y prosiect yw amddiffyn casgliadau sain prin ac unigryw drwy eu digido. LLGC yw un o’r 10 Canolfan rhwydweithio Cadwraeth Sain sydd wedi eu sefydlu ar draws y Deyrnas Unedig i ddelio gyda’r bygythiad sy’n wynebu recordiadau sain.

rhaglen pum mlynedd yn dod â gwyddonwyr a’r cyhoedd yn nes at ei gilydd, gyda chyfle i ddysgu mwy am faterion amgylcheddol perthnasol lleol a byd-eang.

Nod OPAL yw ysbrydoli cenhedlaeth newydd o naturiaethwyr trwy annog pobl i dreulio rhagor o amser yn yr awyr agored a. Dyma gyfrol sy&#;n ymdrin &#; hanes Cymry America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy lygaid y wasg gyfnodol Gymraeg.

Cynrychiolai&#;r cyfnod rhwng ac ei hoes aur, ond ychydig iawn o ymchwil sydd wedi darlunio hynt a helynt yr ymfudwyr o Gymru trwy ddefnyddio cyfnodolion Author: Rhiannon Heledd Williams.

Wel, rhywbeth, wrth gwrs, i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yw hynny, ond fy marn i yw bod yr amser wedi dod i ystyried hynny, neu byddwn ni mewn sefyllfa, rwy’n credu, mewn pum mlynedd lle bydd telerau sy’n mynd ar hyd a lled Cymru a Lloegr, ond dim ond yng Nghymru y byddant yn berthnasol, achos bydd pethau wedi newid sut gymaint yn Lloegr.

Mae ein pobl wedi trawsnewid caffael yng Nghyngor Caerdydd trwy weithredu’n llwyddiannus y gwaith o reoli categorïau a defnyddio technoleg i arbed £40m yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae gan ein pobl llawer o brofiad a gwybodaeth o gategorïau penodol gan gynnwys Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Adeiladu ac Amgylcheddol, Corfforaethol.The Record; Supporting Rural Schools.

Cefnogi Ysgolion Gwledig. Q1 Mick Bates: What action is the Assembly Government taking to support rural schools? OAQ(3)(ECW) Q1 Mick Bates: Pa gamau y mae Llywodraeth y Cynulliad yn eu cymryd i gefnogi ysgolion gwledig?

OAQ(3)(ECW) The Minister for Education, Culture and the Welsh Language (Carwyn Jones): A grant of £ million is provided to.Awduron y tri cyfres cyntaf oedd Siwan Jones ac Wiliam Owen Roberts. Mae'r ddau yn ddramodwyr sydd wedi ysgrifennu nifer o gyfresi ar gyfer S4C ond dyma'r tro cyntaf i'r ddau gyd-weithio.

Ffilmiwyd y gyfres cyntaf yn ac fe'i darlledwyd ym mis Mawrth ac Ebrill